Jon kabat-Zinn, grondlegger van de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) ontwikkelde zeven houdingskwaliteiten. Deze kwaliteiten kunnen je helpen omgaan met tegenslagen en belangrijke thema’s in je dagelijks leven. Het doel is niet om ernaar te streven om deze kwaliteiten perfect te belichamen maar meer om in je achterhoofd te houden bij het beoefenen van mindfulness. De 7 houdingskwaliteiten van mindfulness zijn:

Niet oordelen

We oordelen voortdurend over onze eigen ervaring. We etiketteren, labelen: goed, fout, neutraal. Deze gewoonte zet ons vast in automatische reacties en dat maakt ons onvrij. De belangrijkste stap is vooral bewust worden van hoezeer we dat doen. Daarna volgt ruimte voor een breder perspectief. Maar let op: je hoeft je geest niet te laten stoppen met oordelen! Het gaat vooral om niet automatisch reageren, maar onderscheidingsvermogen ontwikkelen. Oordelen geeft een sluier waardoor je de werkelijkheid niet helder ziet. En wat je wilt is je lenzen schoon poetsen en zien wat er werkelijk is.

Geduld

Vaak voelen we de drang om snelle resultaten en oplossingen te vinden, dit is een lastig te omzeilen valkuil voor velen. Geduld betekent dat je zaken kunt zien zoals ze zijn en vervolgens kunt laten zoals ze zijn. De wijsheid van geduld leert ons dat niets kan blijven zoals het is en dat alles continue verandert, ook al zien we deze transitie niet van het ene op het andere moment. Door je hier bewust van te worden, laat je de tijd zijn werk doen.

Frisse blik

Als iets nieuw is geven we het al onze aandacht. Als we iets al kennen denken we snel: ‘ken ik al’ of ‘dit weet ik al’ en dwalen onze gedachten weg. Je kan dus wel zeggen dat een frisse blik essentieel is voor ‘in het moment’ zijn en blijven met onze aandacht. Dit begrip wordt ook wel de ‘beginners mind’ genoemd. Met een frisse blik laten we vooroordelen over hoe iets zou moeten zijn achterwege. Door deze mind kunnen we de rijkdom van het huidige moment volledig ervaren. We houden ons niet vast aan verwachtingen die gebaseerd zijn op eerdere ervaringen bij het mediteren. Met zo’n open houding kunnen we echt openstaan voor nieuwe ervaringen. Elk moment is uniek, elke meditatie is weer anders en kan je weer iets nieuws brengen.

Vertrouwen

Vertrouwen in de wijsheid van lichaam, dat het zomaar vanzelf werkt, bijvoorbeeld je ademhaling, je organen, en dat het je zo mooi en complex dient. Datzelfde vertrouwen kun je hebben in je geest. Vanuit dit startpunt kun je ook vertrouwen dat dingen zichzelf ontvouwen. “Het pad ontstaat tijdens het lopen”

mindfulness beoefenen is een proces – je bent je geest aan het trainen net zoals je je lichaam kunt trainen. Houd vertrouwen in het proces.

Niet Streven

Mediteren heeft als enige doel om te zijn met wat er is. Het is dus een niet-doen in plaats van een doen. Het gaat niet om het behalen van bepaalde doelen. Je kunt wel doelen hebben waar je door middel van mindfulness aan wilt werken, maar het focussen op die doelen zal je niet helpen en ondermijnt zelfs waar mindfulness voor bedoeld is.

de positieve gevolgen van mindfulness kun je niet afdwingen door er naar te streven.

Acceptatie

Acceptatie betekent dingen zien zoals ze werkelijk zijn op dit moment. In ons dagelijks leven besteden we vaak veel energie aan het ontkennen van of het verzetten tegen de realiteit. Dit is een poging om de situatie te veranderen, wat vaak alleen maar tot meer stress leidt.

Accepteren is niet hetzelfde als opgeven. Het is een actief proces waarin je bewust kiest om niet tegen de huidige situatie te strijden.

Loslaten

Als je begint met mediteren en het observeren van je gedachten, zul je merken dat je er bepaalde gedachten en gevoelens langskomen waar je je als het ware aan vast wil klampen. Aangename gedachten en gevoelens willen vasthouden of telkens opnieuw beleven. Onprettige gedachten blijven vaak eindeloos door ons hoofd spoken. Bij mindfulness gaat het om het loslaten van alles wat er voorbij komt. Je registreert wat er opkomt, en laat het dan weer los.

Opmerken dat je aandacht meegevoerd wordt is de eerste stap in loslaten.

Vriendelijkheid/ Zachtheid

Persoonlijk voeg ik in de mindfulness nog een achtste onderdeel toe die ik wellicht de belangrijkste vind. Een vriendelijke en zachte houding aannemen naar jezelf toe. Vaak hebben we de neiging om dingen heel goed te willen doen hierdoor bestaat de valkuil om dan onvriendelijk te worden naar onszelf toe. kijk of je de vriendelijkheid en zachtheid kunt toelaten tijdens het beoefenen van mindfulness.

Opmerken met welke woorden je jezelf toespreek bij de beoefening van mindfulness.